Международный аэропорт Бахрейн (BAH)

Главный терминал

Бизнес-зал Marhaba Arrivals

Бизнес-зал Marhaba Arrivals

Бизнес-зал Marhaba Lower

Бизнес-зал Marhaba Lower

Бизнес-зал Marhaba Upper

Бизнес-зал Marhaba Upper

Бизнес-зал Dilmun

Бизнес-зал Dilmun

HALA BAHRAIN AWAL LOUNGE

HALA BAHRAIN AWAL LOUNGE

HALA BAHRAIN ARRIVALS LOUNGE

HALA BAHRAIN ARRIVALS LOUNGE

HALA BAHRAIN LOWER LOUNGE

HALA BAHRAIN LOWER LOUNGE